Είμαι η Τίνα Στρατηγοπούλου. Η αναζήτηση του δρόμου προς την αυτοπραγμάτωση και η ανάγκη για αυτοεξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη με οδήγησαν, μετά από ένα τεράστιο ταξίδι αναζήτησης του εαυτού μου, στην μεγάλη αλλαγή στη ζωή και στην καριέρα μου και στη στροφή προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Είμαι πιστοποιημένη Life, Career & Business Coach και Επαγγελματίας Θετικής Ψυχολογίας. Ασχολούμαι επαγγελματικά με το Coaching από το 2017 με περισσότερες από 1000 ώρες ατομικών και ομαδικών συνεδριών. Είμαι ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια του ΑΝΘΙΖΕΙΝ (Θετική Ψυχολογία – Coaching), όπου παρέχω Ατομικές & Ομαδικές Συνεδρίες Coaching & Mentoring και διοργανώνω σεμινάρια & ομάδες προσωπικής ανάπτυξης.

Έχω ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Θετική Ψυχολογία και το Coaching από το University of East London και είμαι κάτοχος MSc in Applied Positive Psychology & Coaching Psychology.  Έχω παρακολουθήσει μια πληθώρα από πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις στους τομείς του Coaching, της Θετικής Ψυχολογίας, της συμβουλευτικής, του NLP και της Εκπαίδευσης από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Κατέχω 20ετή εκπαιδευτική εμπειρία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντός μου είναι οι Θετικές Παρεμβάσεις σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, οι εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και η ανάπτυξη Θετικής Οργανωσιακής Κουλτούρας στους οργανισμούς. Έχω μελετήσει την έννοια της Οργανωσιακής Αρετής στην εκπαίδευση και ενδιαφέρομαι για την προώθηση της Θετικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Είμαι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας (Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ), μέλος του Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας (HCCMA), πιστοποιημένη από την International Authority For Professional Coaching & Mentoring (IAPC&M) και φίλος της International Coach Federation (ICF). Είμαι λάτρης της δια βίου μάθησης, αρθρογράφος, εκπαιδεύτρια και ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων προσωπικής ανάπτυξης.