Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ψυχικά υγιή άτομα που δεν πάσχουν από κάποια σοβαρή ψυχική νόσο και που επιθυμούν:

 • να αυξήσουν τα επίπεδα ευημερίας τους
 • να βελτιώσουν τη ζωή τους σε όλα τα επίπεδα
 • να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
 • να αποδεχτούν και να αγαπήσουν τον εαυτό τους
 • να βρουν ένα νόημα στη ζωή τους
 • να απελευθερώσουν το δυναμικό τους
 • να υλοποιήσουν τους στόχους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους
 • να υπερβούν τις δυσκολίες και τα εμπόδια στη ζωή τους
 • να υποστηριχθούν στη διαδικασία της αλλαγής τους
 • να αποκτήσουν ενσυνειδητότητα
 • να γίνουν πιο αισιόδοξοι
 • να πάρουν σωστές αποφάσεις και να αναπτύξουν ένα πλάνο ενεργειών βάσει των αρχών και αξιών τους
 • να αναγνωρίσουν, να ενισχύσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις του χαρακτήρα τους
 • να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να χτίσουν υγιείς σχέσεις
 • να μάθουν να διαχειρίζονται το χρόνο και τους πόρους τους
 • να αναπτύξουν στρατηγικές μάθησης και προσωπικής ενδυνάμωσης
 • να εμπνευστούν, να κινητοποιηθούν και να δεσμευτούν με ανάπτυξη προσήλωσης και αυτοπειθαρχίας
 • να αποκτήσουν αυτοαποτελεσματικότητα, αυτορρύθμιση και αυτοσυμπόνοια και να ενισχύσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα
 • να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους
 • να σχεδιάσουν στρατηγική για την επαγγελματική τους ανέλιξη και αναζήτηση εργασίας
 • να αναγνωρίσουν και να επανατοποθετήσουν τις δυσλειτουργικές τους πεποιθήσεις
 • να μάθουν να αναγνωρίζουν αλλά και να δημιουργούν ευκαιρίες
 • να αυξήσουν τα θετικά τους συναισθήματα και να μάθουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους
 • να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να ΑΝΘΙΣΟΥΝ!