ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

  • Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης με το Μοντέλο του Σωκράτη

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

  • Πρόγραμμα Ευημερίας PERMA
  • Πρόγραμμα Ευημερίας PERMA για Εφήβους