ΤΡΕΧΟΝΤΑ ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

 • ΝΕΟ! Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτοπεποίθησης & Δημιουργίας Νοοτροπίας Ανάπτυξης
 • Πρόγραμμα Ευημερίας PERMA
 • Πρόγραμμα Ευημερίας PERMA για Expats
 • Πρόγραμμα Ευημερίας PERMA για Εφήβους
 • Πρόγραμμα Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης
 • Πρόγραμμα Στοχοθεσίας & Υλοποίησης Στόχων
 • Πρόγραμμα Θετικών Σχέσεων
 • Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης & Διαχείρισης Αλλαγής

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

 • Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης με το Μοντέλο του Σωκράτη
 • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 • Πρόγραμμα Στοχοθεσίας & Υλοποίησης Στόχων
 • Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους για Μαθητές & Φοιτητές
 • Πρόγραμμα Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης
 • Καλοκαιρινό Ατομικό Πρόγραμμα Αυτογνωσίας

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος