ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

  1. Βιωματικό Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους Εξετάσεων
  2. Σεμινάριο Θετικής Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτικούς
  3. Σεμινάριο Στοχοθεσίας & Υλοποίησης Στόχων
  4. Η Δύναμη του Όχι
  5. Σεμινάριο Γονέων
  6. Ποιοτικός Χρόνος Μητέρας – Παιδιού
  7. Βιωματικό & Διαδραστικό Σεμινάριο Διαφορετικότητας (για μαθητές)

ΠΡΟΣΕΧΗ WEBINARS

  • Η Θετική Ψυχολογία στην τάξη