Email me!

Ας επικοινωνήσουμε! Στείλε μου το μήνυμά σου στο παρακάτω email και θα φροντίσω να σου απαντήσω το συντομότερο δυνατό.

Εναλλακτικά κάλεσέ με στο παρακάτω τηλέφωνο. Θα χαρώ πολύ να σε ακούσω!

Φόρμα Εγγραφής

Σύνδεσμοι υποστηρικτών με ανταλλαγή links

ΔΙΑΘΕΣΗ
Αθήνα – apn
Ελλάδα – apn

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου & όροι χρήσης του ιστότοπου και των κοινωνικών δικτύων του ΑΝΘΙΖΕΙΝ (Θετική Ψυχολογία – Coaching)

Καλώς ήλθατε στο ΑΝΘΙΖΕΙΝ (Θετική Ψυχολογία – Coaching) με ΑΦΜ 112931138/ Δ.Ο.Υ Παλλήνης, με κωδικούς δραστηριότητας 82301101, 85591301, 85591902, 85591905, 85591906, 88991100, 88991901.

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων μας προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν.

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, πριν από την επίσκεψη των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρετε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Το ΑΝΘΙΖΕΙΝ (Θετική Ψυχολογία – Coaching) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι δε επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρετε ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη στο Δικτυακό τόπο και τα κοινωνικά μας δίκτυα.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και των κοινωνικών μας δικτύων να είναι ακριβές και αληθές. Όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας υποχρεούνται, να το κάνουν σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Προσωπικά Δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία μας με το χρήστη. Το ΑΝΘΙΖΕΙΝ (Θετική Ψυχολογία – Coaching) δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, χωρίς την πρότερη συναίνεσή του. Διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το ΑΝΘΙΖΕΙΝ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία που έχει σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και των κοινωνικών μας δικτύων.

Σχετικά με την αγορά υπηρεσιών

Η ακύρωση της αγοράς ενός σεμιναρίου ή ενός πακέτου συνεδριών δεν είναι δυνατή. Σε περίπτωση ακύρωσης από υπαιτιότητα δική μας, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα της επιλογής της επιστροφής χρημάτων ή της χρήσης πιστωτικού για ένα επόμενο σεμινάριο ή για ένα πακέτο συνεδριών ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.anthizein.gr και των κοινωνικών μας δικτύων συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, γραφικών, άρθρων, podcast, κτλ είναι αποτέλεσμα προσωπικής δημιουργίας της Τίνας Στρατηγοπούλου και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά της. Απαγορεύεται ρητά η δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό του περιεχομένου αυτού.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν  το ΑΝΘΙΖΕΙΝ είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματά μας και σε καμία περίπτωση η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα ή στα κοινωνικά μας δίκτυα δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η δημόσια παρουσίαση της ιστοσελίδας και των κοινωνικών μας δικτύων ή αποσπάσματος αυτών για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, αν προηγουμένως δεν έχει γίνει έγγραφο αίτημα.